پکیج های قیمت

همین امروز با مجموعه کامل ابزارهای ما، برند تجاری خود شروع کنید

26100تومان/ماه

29000تومان/ماه

insta-Basic

مدیریت اینستاگرام (پایه) | 1۰٪ تخفیف در سفارش سالیانه​

 • اضافه کردن 1 اکانت اجتماعی
  1 اکانت اجتماعی در هر پلتفرم
 • برنامه ریزی و گزارش
 • فیسبوک برنامه ریزی و گزارش
 • اینستاگرام برنامه ریزی و گزارش
 • توییتر برنامه ریزی و گزارش
 • لینکدین برنامه ریزی و گزارش
 • پینترست برنامه ریزی و گزارش
 • Vk برنامه ریزی و گزارش
 • یوتیوب برنامه ریزی و گزارش
 • ماژول ها و اضافات
 • پخش زنده فیسبوک
 • پخش زنده اینستاگرام
 • فعالیت خودکار Instagram
 • آنالیز اینستاگرام
 • پیام مستقیم اینستاگرام
 • Pinterest Activity
 • پخش زنده یوتیوب
 • ویژگی های پیشرفته
 • Spintax support
 • پشتیبانی از واترمارک
 • پشتیبانی از ویرایشگر تصویر
 • ورودی ابری: گوگل درایو
 • نوع فایل: عکس, ویدیو
 • حافظه ذخیره: 1000MB
 • بیشترین حجم فایل: 200MB

69000تومان/ماه

99000تومان/ماه

insta-Agancy

مدیریت اینستاگرام (بیزینس) | 3۰٪ تخفیف در سفارش سالیانه​

 • اضافه کردن 15 اکانت اجتماعی
  15 اکانت اجتماعی در هر پلتفرم
 • برنامه ریزی و گزارش
 • فیسبوک برنامه ریزی و گزارش
 • اینستاگرام برنامه ریزی و گزارش
 • توییتر برنامه ریزی و گزارش
 • لینکدین برنامه ریزی و گزارش
 • پینترست برنامه ریزی و گزارش
 • Vk برنامه ریزی و گزارش
 • یوتیوب برنامه ریزی و گزارش
 • ماژول ها و اضافات
 • پخش زنده فیسبوک
 • پخش زنده اینستاگرام
 • فعالیت خودکار Instagram
 • آنالیز اینستاگرام
 • پیام مستقیم اینستاگرام
 • Pinterest Activity
 • پخش زنده یوتیوب
 • ویژگی های پیشرفته
 • Spintax support
 • پشتیبانی از واترمارک
 • پشتیبانی از ویرایشگر تصویر
 • ورودی ابری: گوگل درایو, دراپ باکس, وان درایو
 • نوع فایل: عکس, ویدیو
 • حافظه ذخیره: 5000MB
 • بیشترین حجم فایل: 1000MB

44100تومان/ماه

49000تومان/ماه

Basic-Full

مدیریت اینستاگرام + دیگر شبکه‌های اجتماعی (پایه) | 1۰٪ تخفیف در سفارش سالیانه​

 • اضافه کردن 7 اکانت اجتماعی
  1 اکانت اجتماعی در هر پلتفرم
 • برنامه ریزی و گزارش
 • فیسبوک برنامه ریزی و گزارش
 • اینستاگرام برنامه ریزی و گزارش
 • توییتر برنامه ریزی و گزارش
 • لینکدین برنامه ریزی و گزارش
 • پینترست برنامه ریزی و گزارش
 • Vk برنامه ریزی و گزارش
 • یوتیوب برنامه ریزی و گزارش
 • ماژول ها و اضافات
 • پخش زنده فیسبوک
 • پخش زنده اینستاگرام
 • فعالیت خودکار Instagram
 • آنالیز اینستاگرام
 • پیام مستقیم اینستاگرام
 • Pinterest Activity
 • پخش زنده یوتیوب
 • ویژگی های پیشرفته
 • Spintax support
 • پشتیبانی از واترمارک
 • پشتیبانی از ویرایشگر تصویر
 • ورودی ابری: گوگل درایو, دراپ باکس, وان درایو
 • نوع فایل: عکس, ویدیو
 • حافظه ذخیره: 1000MB
 • بیشترین حجم فایل: 200MB

104300تومان/ماه

149000تومان/ماه

Agancy-Full

مدیریت اینستاگرام + دیگر شبکه‌های اجتماعی (بیزینس) | 3۰٪ تخفیف در سفارش سالیانه

 • اضافه کردن 105 اکانت اجتماعی
  15 اکانت اجتماعی در هر پلتفرم
 • برنامه ریزی و گزارش
 • فیسبوک برنامه ریزی و گزارش
 • اینستاگرام برنامه ریزی و گزارش
 • توییتر برنامه ریزی و گزارش
 • لینکدین برنامه ریزی و گزارش
 • پینترست برنامه ریزی و گزارش
 • Vk برنامه ریزی و گزارش
 • یوتیوب برنامه ریزی و گزارش
 • ماژول ها و اضافات
 • پخش زنده فیسبوک
 • پخش زنده اینستاگرام
 • فعالیت خودکار Instagram
 • آنالیز اینستاگرام
 • پیام مستقیم اینستاگرام
 • Pinterest Activity
 • پخش زنده یوتیوب
 • ویژگی های پیشرفته
 • Spintax support
 • پشتیبانی از واترمارک
 • پشتیبانی از ویرایشگر تصویر
 • ورودی ابری: گوگل درایو, دراپ باکس
 • نوع فایل: عکس, ویدیو
 • حافظه ذخیره: 5000MB
 • بیشترین حجم فایل: 1000MB